Welkom op de website van Choose Again Nederland

Choose Again: een radicale 6-stappen methode ontwikkeld door Diederik Wolsak. Met deze methode kun je kernovertuigingen onderzoeken: onbewuste overtuigingen die je over jezelf hebt en waarmee jij bepaalt hoe jij jouw leven ziet en ervaart. Veel van deze overtuigingen werken belemmerend en dat uit zich in onvrede over bijvoorbeeld je werk, je relaties, je familie, je gezondheid of andere zaken in je dagelijkse leven.

Methode

De kracht van Choose Again is onder meer dat je zelf de volle verantwoordelijkheid neemt voor wat jij denkt, gelooft en daardoor dus ervaart.

Onderzoek levert je inzicht op in wat je denkt en hoe je denkt, en maakt helder waarin jij jezelf belemmert. Het doorzien van je onbewuste overtuigingen maakt dat je je leven anders gaat ervaren: veel meer ontspannen, zekerder, vrijer en met meer plezier.

Choose Again biedt een methode die goed is aan te leren en zelfstandig toe te passen. 

Facilitators

De methode wordt wereldwijd toegepast door Choose Again gecertificeerde professionals (‘facilitators’).

Choose Again Nederland verzorgt een verdiepende leergang in deze krachtige denk- en werkwijze voor mensen die gecertificeerd facilitator willen worden. De bij ons aangesloten facilitators bieden workshops, groepssessies (‘cirkels’) en individuele begeleiding en coaching aan. 


“Neem zelf de volle verantwoordelijkheid voor wat jij denkt, gelooft en daardoor dus ervaart.”

Dat is de kracht van Choose Again


Wat?

Choose Again Nederland is een stichting die als doel heeft om de methode van Choose Again zichtbaar en breed toepasbaar te maken in Nederland.

Choose Again Nederland werkt met gecertificeerde professionals (facilitators) die hun opleiding bij Choose Again Nederland of Choose Again International hebben gevolgd.

Hoe?

Facilitators geven op verschillende manieren invulling aan hun werk: individuele coaching, coaching in groepen (‘cirkels’) en het geven van workshops en lezingen.

Choose Again Nederland verzorgt de opleiding tot facilitator in nauwe samenwerking met Choose Again International. De eerstkomende opleiding staat aan het begin van 2024 gepland.

Voor wie?

Persoonlijk

Voor een ieder die vastloopt, het anders zou willen of niet met een ontspannen glimlach rondloopt.

Voor coaches, therapeuten en andere geïnteresseerden die de opleiding tot Choose Again facilitator willen doen.

Voor een ieder die nieuwsgierig is naar zijn/haar onbewuste overtuigingen en wil ervaren hoe het leven eruit ziet als je die eenmaal hebt doorzien.

Organisaties

Voor verschillende beroepsgroepen voor wie het tijd wordt voor een andere manier van kijken en werken. Denk hierbij onder andere aan het onderwijs (zowel leerlingen als docenten), de gezondheidszorg en jongerenwerkers.

Voor teams en organisaties die vastzitten in ‘als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’. Choose Again leert te kijken vanuit een ander perspectief en geeft de samenwerking een frisse blik en nieuwe energie.